CHUYỆN CA SĨ NGỌC SƠN HIẾN XÁC BÁN NHÀ LÀM TỪ THIỆN

By Lê Minh Hùng

   

      

        Nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của ca sĩ Ngọc Sơn trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 21 tháng 3 tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của anh đối với đời với đồng loại.

More...